เล่นเวทหายใจยังไง!

สารบัญ Video

  • หายใจไม่เป็น มีข้อเสียอะไรบ้าง
  • แล้วหายใจยังไง (มี 4 เทคนิคมานำเสนอ)
  • หายใจสำหรับท่าเวททั่วไป
  • หายใจสำหรับคนเล่นเวทแบบเกร็งช้าๆ
  • หายใจสำหรับ Squat (Valsalva Manuever) ทำให้ไม่ปวดหลัง
  • หายใจสำหรับ Plank สำหรับคนมีความดันสูง หรือคนที่ไม่อยากพุงป่อง

เชิญชมได้เลยครับ!

 

Facebook Comment

Online Coaching

ออกแบบโปรแกรมให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

รายละเอียดคอร์ส

Physiotherapy Service

บริหาร บำบัด ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ

รายละเอียดคอร์ส

Personal Training

เรียนแบบส่วนตัวกับเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส

Fit Junctions Academy

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส