Day: August 10, 2020

ฝึกเพื่อเพิ่ม Power + Speed + Agility (ep 2)

บทที่แล้วเราพูดถึงการจำแนก Speed Agility Strength Power คืออะไร ในบทนี้จะพูดถึงเรื่องของนักกีฬาในประเภทต่าง ๆ ว่าต้องฝึกอะไรบ้าง นักกีฬา ควรพัฒนาอะไรบ้าง? ฟุตบอล + power ยิงได้แรงขึ้น + strength  ปะทะกันแล้วได้เปรียบในเชิงบอล บาส     + strength มีแรงในการชู๊ตเพิ่มขึ้น + agility มีการวิ่งเคลื่อนไหวหลากหลายทิศทางเร็วขึ้น + power กระโดดสูงขึ้น ดั้งได้ดีขึ้น กอล์ฟ  + strength & power วงสวิงดีขึ้น ลดการเกิดอาการ golfer elbow ได้ แบต     + agility มีการเคลื่อนไหวหลายทิศทางได้อย่างรวดเร็ว + มีแรงระเบิด power ตบลูกได้แรงขึ้น เทนนิส  + agility มีการเคลื่อนไหวหลายทิศทางได้อย่างรวดเร็ว ตบแรงขึ้น ลดอาการ เป็น tennis elbow มวย / กีฬาต่อสู้ + agility & strength เป็นการออกหมัด และ การเคลื่อไหวที่มีความรวดเร็ว วอลเล่ย์บอล + agility มีการเคลื่อนไหวหลายทิศทางได้อย่างรวดเร็ว ตบแรงขึ้น รักบี้ / อเมริกันฟุตบอล + agility มีการวิ่งในหลากหลายทิศทางเร็วขึ้น + power ในการออกตัววิ่ง ว่ายน้ำ + strength & power  เพื่อพัฒนาการหมุนหัวไหล่ในการว่ายน้ำได้ดีขึ้น อุปกรณ์ที่เราควรมีเพื่อฝึกซ้อม Ladder Drill  การพัฒนา agility balance การใช้สปีดของการย่ำขา Hurdle  การพัฒนาแรงระเปิดในการกระโดดข้ามอย่างรวดเร็ว Freeweight   การพัฒนาความแข็งแรงและ power ในการจำเพาะกีฬานั้น Plyometric