Day: August 10, 2020

ฝึกเพื่อเพิ่ม Power + Speed + Agility (ep 2)

บทที่แล้วเราพูดถึงการจำแนก Speed Agility Strength Power คืออะไร บทนี้เราจะพูดถึงว่านักกีฬาในประเภทต่าง ๆ ต้องฝึกอะไรบ้างครับ นักกีฬาอะไร ความพัฒนาอะไรบ้าง? ฟุตบอล +power ยิงได้แรงขึ้น +strength  ปะทะกันแล้วได้เปรียบในเชิงบอล บาส     + strengthมีแรงในการชู๊ตเพิ่มขึ้น +agility มีการวิ่งเคลื่อนไหวหลากหลายทิศทางเร็วขึ้น +power กระโดดสูงขึ้น ดั้งได้ กอล์ฟ  +strength&power วงสวิงดีขึ้น ลดการเกิดอาการ golfer elbow ได้ แบต     +agilityมีการเคลื่อนไหวหลายทิศทางได้อย่างรวดเร็ว +มีแรงระเบิดpowerตบลูกได้แรงขึ้น เทนนิส  +agilityมีการเคลื่อนไหวหลายทิศทางได้อย่างรวดเร็ว ตบแรงขึ้น ลดอาการเป็น tennis elbow มวย / กีฬาต่อสู้ +agility & strength เป็นการออกหมัดและการเคลื่อไหวที่มีความรวดเร็ว วอลเล่ย์บอล +agilityมีการเคลื่อนไหวหลายทิศทางได้อย่างรวดเร็ว ตบแรงขึ้น รักบี้ / อเมริกันฟุตบอล +agility มีการวิ่งในหลากหลายทิศทางเร็วขึ้น +power ในการออกตัววิ่ง ว่ายน้ำ +strength&power  เพื่อพัฒนาการหมุนหัวไหล่ในการว่ายน้ำได้ดีขึ้น อุปกรณ์ที่เราควรมีเพื่อฝึกซ้อม Ladder Drill  การพัฒนา agility balance การใช้สปีดของการย่ำขา Hurdle           การพัฒนาแรงระเปิดในการกระโดดข้ามอย่างรวดเร็ว Freeweight   การพัฒนาความแข็งแรงและ power ในการจำเพาะกีฬานั้น Plyometric Box  การพัฒนาแรงกระโดด ของนักกีฬาเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ตัวอย่างการฝึกซ้อมสำหรับ Speed / Agility / Power / Strenght ตัวอย่าง Drill สำหรับ Speed: Shuttle Run เป็นการฝึกวิ่งแบบเป็นระบบ โดยให้วิ่งจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง และเพิ่มระยะทางขึ้นเรื่อยๆ (ดูในภาพ) วางโคน แต่ละอันห่างกันประมาณ 10-20 เมตร