Day: September 3, 2021

ปวดแบบนี้ ประคบร้อน หรือ ประคบเย็นเลือกยังไงดี ?

อาการที่ควรประคบเย็น อาการปวดแบบฉับพลัน มีการอักเสบของบริเวณนั้นๆ คือปวด บวม แดง ร้อน  ระยะเวลาที่ใช้ ทำภายใน24-48 ชม. หลังจากที่มีอาการ ประคบประมาณ15-20นาที ทุกๆ2-3ชม. อุปกรณ์ที่ใช้ Cold pack Ice pad ถุงน้ำแข็งผสมน้ำ ข้อควรระวัง ไม่ประคบด้วยความเย็นจัด ประคบเท่าที่รู้สึกเย็นแบบทนได้ ไม่ควรประคบจนรู้สึกชา หรือปวด จากความเย็น อาการที่ควรประคบร้อน มีอาการตึง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณนั้นๆ และไม่มีอาการอักเสบ ปวดประจำเดือน  ระยะเวลาที่ใช้ ทำภายใน24-48 ชม. หลังจากที่มีอาการ ประคบประมาณ15-20นาที วันละ2-3ครั้ง อุปกรณ์ที่ใช้ แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า กระเป๋าน้ำร้อน ผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่น ข้อควรระวัง ไม่ประคบด้วยความร้อนที่มากเกินไป  ไม่ควรประคบนานเกินไป  ไม่ประคบร้อนในบริเวณที่มีบาดแผลเปิดหรือมีเลือดออก ไม่ประคบร้อนบริเวณที่มีการอักเสบ หรือบาดเจ็บแบบเฉียบพลัน อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม