ร่วมงานกับเรา

บริษัท ฟิตจังชั่น จำกัด มองหาบุคคลที่มีศักยภาพ และมุ่งจะพัฒนาองค์กรไปด้วยกันเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตอย่างมั่นคง

ตำแหน่ง Personal Trainer

สอนออกกำลังกาย และโภชนาการ​ ตามหลักสูตรของ Fitjunctions (มีการอบรมหลักสูตร) และดูแลนักเรียน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและได้ผลลัพธ์ในการออกกำลังกายที่วัดผลได้

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ ( หากเป็นสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
 • รักการสอน ใส่ใจรายละเอียด นักเรียนและผู้ร่วมงาน
 • กระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พัฒนาทักษะตัวเองเสมอ
 • มีความเป็นมืออาชีพ ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพดี มีมารยาทและน่าเชื่อถือ
 • อายุ 22 – 30 ปี

รายละเอียดงานเบื้องต้น

 • สอนออกกำลังกายด้วยความถูกต้อง ไม่เป็นอันตราย ตามกลไกการเคลื่อนไหว อย่างเป็นวิทยาศาสตร์
 • วัดสัดส่วนร่างกาย มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน น้ำหนัก ส่วนสูงของนักเรียน
 • ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของนักเรียน
 • ทำงานร่วมกับนักกายภาพบำบัด ในการดูแลปัญหากล้ามเนื้อข้อต่อ ให้สอดคล้องกับสภาพร่างกายของนักเรียน
 • ทำงาน 5 วัน ต่อสัปดาห์ วันล่ะ 9 ชั่วโมง
 • ทดลองงาน 3 เดือน ทั้งความรู้และแนวทางการทำงาน ( มีเงินเดือน )
 • ผ่านทดลองงาน เข้าสู่ระบบการทำงานสัญญา 1 ปี ( มีเงินเดือน + สวัสดิการ )

ตำแหน่ง Online Coach

Online Coach

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ประสบการณ์ Personal Trainer อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ผ่านตัวอักษร
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมเอกสารขั้นพื้นฐาน และ การสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

รายละเอียดงานเบื้องต้น

 • สอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า ในเรื่องของ Posture Lifestyle พฤติกรรมสุขภาพ ผ่านทางระบบออนไลน์
 • ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของนักเรียนผ่านทางระบบออนไลน์
 • พูดคุย และตอบคำถาม ผ่านทางระบบออนไลน์

ตำแหน่ง [ยังไม่เปิดรับสมัคร] นักกายภาพบำบัด

ตรวจ ประเมินบุคลิกภาพ การเคลื่อนไหว กระดูกและกล้ามเนื้อ ตามหลักสูตรของ Fit junctions ( มีการอบรมหลักสูตร ) และดุแลนักเรียน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและผลลัพท์ในการรักษา ฟื่นฟูที่วัดผลได้

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • ปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัด ( พร้อมใบประกอบวิชาชีพ )
 • รักการสอน ใส่ใจรายละเอียด นักเรียนและผู้ร่วมงาน
 • กระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พัฒนาทักษะตัวเองเสมอ
 • มีความเป็นมืออาชีพ ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพดี มีมารยาทและน่าเชื่อถือ
 • อายุ 23 – 30 ปี

รายละเอียดงานเบื้องต้น

 • ตรวจ ประเมิน posture และให้คำแนะนำท่าบริหาร หรือปัญหาสขภาพ
 • ตรวจ ประเมิน ผู้มีปัญหาสุขภาพ ที่ต้องการออกกำลงกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้ therapeutic exercise เป็นหลักในการวางแผนการรักษา ฟื้นฟู อาการต่างๆ เช่น office syndrome, movement impairment, muscle imbalance

สมัครง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน

ยื่น Resume ที่สาขาพญาไท พร้อมทำข้อสอบ

ดาวน์โหลด Resume

สอบสัมภาษณ์

สำหรับคนที่ผ่านการสอบข้อเขียน

ประกาศผล

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์

สมัครเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 099-613-4502

หรือ

Online Coaching

ออกแบบโปรแกรมให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

รายละเอียดคอร์ส

Physiotherapy Service

บริหาร บำบัด ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ

รายละเอียดคอร์ส

Personal Training

เรียนแบบส่วนตัวกับเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส

Fit Junctions Academy

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส