ร่วมงานกับเรา

บริษัท ฟิตจังชั่น จำกัด มองหาบุคคลที่มีศักยภาพ และมุ่งจะพัฒนาองค์กรไปด้วยกันเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตอย่างมั่นคง

ตำแหน่ง Personal Trainer

สอนออกกำลังกาย และโภชนาการ​ ตามหลักสูตรของ Fitjunctions (มีการอบรมหลักสูตร) และดูแลนักเรียน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและได้ผลลัพธ์ในการออกกำลังกายที่วัดผลได้

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ ( หากเป็นสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
 • รักการสอน ใส่ใจรายละเอียด นักเรียนและผู้ร่วมงาน
 • กระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พัฒนาทักษะตัวเองเสมอ
 • มีความเป็นมืออาชีพ ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพดี มีมารยาทและน่าเชื่อถือ
 • อายุ 22 – 30 ปี

รายละเอียดงานเบื้องต้น

 • สอนออกกำลังกายด้วยความถูกต้อง ไม่เป็นอันตราย ตามกลไกการเคลื่อนไหว อย่างเป็นวิทยาศาสตร์
 • วัดสัดส่วนร่างกาย มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน น้ำหนัก ส่วนสูงของนักเรียน
 • ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของนักเรียน
 • ทำงานร่วมกับนักกายภาพบำบัด ในการดูแลปัญหากล้ามเนื้อข้อต่อ ให้สอดคล้องกับสภาพร่างกายของนักเรียน
 • ทำงาน 5 วัน ต่อสัปดาห์ วันล่ะ 9 ชั่วโมง
 • ทดลองงาน 3 เดือน ทั้งความรู้และแนวทางการทำงาน ( มีเงินเดือน )
 • ผ่านทดลองงาน เข้าสู่ระบบการทำงานสัญญา 1 ปี ( มีเงินเดือน + สวัสดิการ )

ตำแหน่ง Online Coach

Online Coach

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ประสบการณ์ Personal Trainer อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ผ่านตัวอักษร
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมเอกสารขั้นพื้นฐาน และ การสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

รายละเอียดงานเบื้องต้น

 • สอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า ในเรื่องของ Posture Lifestyle พฤติกรรมสุขภาพ ผ่านทางระบบออนไลน์
 • ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของนักเรียนผ่านทางระบบออนไลน์
 • พูดคุย และตอบคำถาม ผ่านทางระบบออนไลน์

ตำแหน่ง [ยังไม่เปิดรับสมัคร] นักกายภาพบำบัด

ตรวจ ประเมินบุคลิกภาพ การเคลื่อนไหว กระดูกและกล้ามเนื้อ ตามหลักสูตรของ Fit junctions ( มีการอบรมหลักสูตร ) และดุแลนักเรียน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและผลลัพท์ในการรักษา ฟื่นฟูที่วัดผลได้

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • ปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัด ( พร้อมใบประกอบวิชาชีพ )
 • รักการสอน ใส่ใจรายละเอียด นักเรียนและผู้ร่วมงาน
 • กระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พัฒนาทักษะตัวเองเสมอ
 • มีความเป็นมืออาชีพ ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพดี มีมารยาทและน่าเชื่อถือ
 • อายุ 23 – 30 ปี

รายละเอียดงานเบื้องต้น

 • ตรวจ ประเมิน posture และให้คำแนะนำท่าบริหาร หรือปัญหาสขภาพ
 • ตรวจ ประเมิน ผู้มีปัญหาสุขภาพ ที่ต้องการออกกำลงกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้ therapeutic exercise เป็นหลักในการวางแผนการรักษา ฟื้นฟู อาการต่างๆ เช่น office syndrome, movement impairment, muscle imbalance

สมัครง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน

ยื่น Resume ที่สาขาพญาไท พร้อมทำข้อสอบ

ดาวน์โหลด Resume

สอบสัมภาษณ์

สำหรับคนที่ผ่านการสอบข้อเขียน

ประกาศผล

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์

สมัครเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 091 080 0199

หรือ

Online Coaching

ออกแบบโปรแกรมให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

รายละเอียดคอร์ส

Physiotherapy Service

บริหาร บำบัด ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ

รายละเอียดคอร์ส

Personal Training

เรียนแบบส่วนตัวกับเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส

Personal Trainer Certification

หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส