Fit Science: ว่าด้วยสาร Block แป้ง ทำงานยังไง ได้ผลจริงหรือ?

“กินแล้วสกัดการย่อยแป้ง ไม่ให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาล ทำให้ร่างกายดึงเอาไขมันส่วนเกินมาใช้ ลดอ้วนได้อย่างปลอดภัย เป็นธรรมชาติ ไม่ต้องอดอาหาร”

จากข้อมูลงานวิจัยพบว่าเมื่อนำถั่วขาวมาสกัด จะได้สารสำคัญชื่อ “ฟาซิโอลามิน” (Phaseolamin) ที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะไมเดส (Amylase) ซึ่งมีหน้าที่ย่อยแป้งที่ลำไส้เล็ก ทำให้อาหารประเภทแป้งที่เราบริโภคเข้าไปไม่เปลี่ยนสภาพเป็นน้ำตาลทั้งหมด โดยสาร “ฟาซิโอลามิน” ในถั่วขาว มีฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการย่อยแป้งเป็นน้ำตาลถึง 66% แป้งที่เราบริโภคเข้าไปจึงไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทั้งหมด การสะสมของไขมันที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปของน้ำตาลจึงลดลงด้วย เมื่อร่างกายได้รับพลังงานลดลงจึงดึงเอาไขมันเก่าที่สะสมไว้มาเผาผลาญ ทำให้ไขมันในร่างกายลดลง

อย่างไรก็ตาม มีหลายข้อมูลที่ระบุว่าการบริโภคสารสกัดจากถั่วขาวเพื่อหวังผลตามโฆษณาเป็นไปได้ยาก หรือ ไม่ได้ช่วยด้านลดน้ำหนักแต่อย่างใดเนื่องจากสาร “ฟาซิโอลามิน” ที่ยับยั้งเอนไซม์อะไมเลสอาจจะแตกตัวหรือสลายไปตั้งแต่เข้าสู่กระเพาะอาหารแล้ว เพราะด้วยฟาซิโอลามินเองก็เป็นโปรตีน ซึ่งจะถูกย่อยที่กระเพาะอาหาร บ้างกล่าวว่ารางกายคนเรามีเอนไซม์อะไมเลสในปริมาณมากเกินกว่าที่สารสกัดเหล่านั้นจะไปยับยั้งได้จริง และถึงจะยับยั้งได้จริง ร่างกายเราก็มีกลไกที่จะเพิ่มปริมาณของเอนไซม์ให้มากขึ้น เพื่อใช้ย่อยคาร์โบไฮเดรตได้อยู่ดี

อีกทั้งกลไกร่างกายซับซ้อน การทดสอบในหลอดทดลองหรือในสัตว์ อาจไม่ได้ผลในมนุษย์ นอกจากนี้พบว่าแม้แป้งจะถูกสารนี้ยับยั้งไว้ได้บ้าง แต่ก็จะมีบางส่วนของแป้งที่ไม่ถูกย่อยและดูดซึมในลำไส้เล็กผ่านไปยังลำไส้ใหญ่ และเกิดการหมัก เกิดกรดไขมันสายสั้นดูดซึมเข้าร่างกายได้อยู่ดี สำหรับกรณีที่ทดสอบกับคนและได้ผลนั้น ตอ้งพิจารณาจำนวนตัวอย่าง เงื่อนไขการทดสอบ หลักเกณฑ์ / วิธีการวิจัยด้วย ควรต้องดำเนินการถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และด้วยวิธีการที่ยอมรับได้

อาหารเสริมประเภทนี้ ก็คล้ายกับการคุมอาหารเพียงอย่างเดียว ที่อาจจะช่วยให้ลดไขมันลงได้เพียงระยะแรกๆเท่านั้น ถ้ามาวิเคราะห์กันอีกที ก็คล้ายกับการกินอาหารไปในปริมาณเท่าเดิม แต่ต้องการให้ดูดซึมน้อยกว่า

ก็อาจจะไม่ต่างกับการหลอกตัวเอง เพื่อให้คงพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ร่างกายของเรามีระบบการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวที่ฉลาดมากๆ หากกินอาหารเสริมนี้ไปนานๆ ซักวันร่างกายก็จะต้องปรับตัวเพื่อให้รับสารอาหารและแคลอรี่ที่เพียงพอจริงๆ หรือถ้าหยุดกินแต่พฤติกรรมการกินยังเหมือนเดิม พฤติกรรมสุขภาพยังเหมือนเดิม ไม่ออกกำลังกาย กินไม่เลือก กินมากกว่าที่ร่างกายควรได้รับ ก็มีโอกาสที่จะกลับไปอ้วนเหมือนเดิม หรือมากกว่าเดิม

อย่างไรก็ตาม การปรับพฤติกรรม และฝึกการใช้ชีวิต ให้ดี ดูแลสุขภาพโดยไม่พึ่งอาหารเสริม จะเป็นสิ่งที่เราทำได้นาน และยั่งยืนที่สุดครับ

Reference :

1.de Gouveia Neire Moura, Alves Fernanda Vieira, Furtado Fabiana Barcelos, Scherer Danielli Luana, Mundim Antonio Vicente, and Espindola Foued Salmen. Journal of Medicinal Food. August 2014, 17(8): 915-920. doi:10.1089/jmf.2013.0044.

2.Preuss, H. G. (2009). Bean amylase inhibitor and other carbohydrate absorption blockers: effects on diabesity and general health. Journal of the American College of Nutrition, 28(3), 266-276.