แบบทดสอบความยืดหยุ่น 4 ท่า ที่ต้องทำก่อนออกกำลังกาย

สำหรับใครที่อยากออกกำลังกายอย่างปลอดภัย ไม่เสี่ยงอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ควรต้องทำการทดสอบความยืดหยุ่นก่อน

ซึ่งในหลักสูตร Online Coaching ของ Fitjunctions เราใช้การทดสอบ 4 ท่านี้เพื่อ Test ว่านักเรียนมีความพร้อมแค่ไหน ถ้าใครอยากทดลองทำดู ลองทำตามคลิปนี้ได้เลยครับ

– L Seat Test
– Back Scratch Test
– Hip Flexors Test
– Plank Test

 ท่าทดสอบเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของการ “วิเคราะห์” ร่างกายของนักเรียน และโค้ชจะจัดตารางออกกำลังกาย ที่อิงกับ Limitation หรือข้อจำกัดของข้อต่อของนักเรียน โดยอิงจากผลการทดสอบ

Facebook Comment

Online Coaching

ออกแบบโปรแกรมให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

รายละเอียดคอร์ส

Exercise RehaBilbtation

บริหาร บำบัด ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ

รายละเอียดคอร์ส

Personal Training

เรียนแบบส่วนตัวกับเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส

Personal Trainer Certification

หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส