Online Coaching

วิเคราะห์ร่างกายอย่างละเอียด เพื่อจัดโปรแกรมส่วนบุคคล มีการติดตามพัฒนาการ

Online Coaching คืออะไร?

หลักสูตรเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกมาเรียนที่สาขา แต่ต้องการโปรแกรมการออกกำลังกาย และโภชนาการ เพื่อการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี โดยนักเรียนแต่ละคนจะได้รับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อออกแบบโปรแกรมออกกำลังกาย และโภชนาการสำหรับแต่ละคน

 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการาแนวทางโภชนาการและการออกกำลังกาย แบบ CUSTOMIZED เพื่อนำไปทำตามด้วยตัวเอง ที่ไหนก็ได้
 • วิเคราะห์ร่างกาย และพฤติกรรมอย่างละเอียด
 • ได้ความรู้ลงลึก สามารถต่อยอดได้

คลิปการออกกำลังกาย

การเรียน Online จะมีคลิปออกกำลังกายให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนจะสามารถออกกำลังกาย ท่าต่างๆ ตามโปรแกรมการออกกำลังกายได้อย่างถูกวิธี

โปรแกรมการออกกำลังกายแบบ Customize

สำหรับการเรียน คอร์ส Online Coaching ของ Fit Junctions เราเน้นที่การ วิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนอย่างละเอียด เพื่อนำไปทำตาราง ที่จะเน้นที่การ Customnize ให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคนที่สุด

วิธีการสอนโภชนาการของ Fit Junction ใช้การ “ให้ความรู้” + “วิเคราะห์พฤติกรรม” โดยมี Nutrition Guideline เป็นตัวอย่างการจัดมื้ออาหารในแต่ละวัน ให้นักเรียนศึกษา และให้นักเรียนจดบันทึกโภชนาการ หรือเรียกว่า Food Log และส่งให้โค้ช เพื่อให้โค้ชสามารถวิเคราะห์ และให้คำแนะนำทางโภชนาการ ได้อย่างตรงจุด และนักเรียนทำตามได้ง่าย อย่างยั่งยืน

ตัวอย่างโปรแกรม

การเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างละเอียดเพื่อออกแบบโปรแกรม

ทดสอบความฟิต ความพร้อมของร่างกาย
 • Push Up Test ทดสอบการวิดพื้น
 • Crunch Test ทดสอบกล้ามท้อง
 • Step Test ทดสอบความอึด
 • Running Test ทดสอบกล้ามเนื้อขา
เก็บภาพทดสอบ Mobility
 • ท่า L-Seat
 • ท่า Back Scratch สองข้าง
 • ท่า Back Knee to Chest สองข้าง

Posture Analysis

วิเคราะห์ร่างกาย เพื่อแก้ปัญหากล้ามเนื้อเเละข้อต่อ

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม สอนโภชนาการอย่างไร? ต้องคำนวน Calorie หรือทำตามตารางอาหารเป๊ะๆ ไหม

ตอบ วิธีการสอนโภชนาการของ Fitjunctions ใช้การ “ให้ความรู้” + “วิเคราะห์พฤติกรรม” โดยมี Nutrition Guideline เป็นตัวอย่าง การจัดมื้ออาหารในแต่ละวัน ให้นักเรียนศึกษา และ ให้นักเรียนจดบันทึกโภชนาการ หรือเรียกว่า FOOD LOG และส่งให้โค้ช เพื่อให้โค้ชสามารถวิเคราะห์ และให้คำแนะนำทางโภชนาการ ได้อย่างตรงจุด และนักเรียนทำตามได้ง่าย อย่างยั่งยืน

คำถาม CUSTOMIZATION: ตารางที่ได้ จะเหมือนๆกับตารางคนอื่นไหม?

ตอบ สำหรับการเรียน คอร์ส Online Coaching ของ Fitjunctions เราเน้นที่การ วิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนอย่างละเอียด เพื่อนำไปทำตาราง ที่จะเน้นที่การ CUSTOMIZE ให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคนที่สุด เเล้วเเต่ปัญหาของนักเรียนเเต่ละคน ยกตัวอย่างปัญหาต่างๆ ดังนี้

 • ปัญหาข้อต่อ
 • ปัญหาสุขภาพและฮอร์โมนส์
 • Posture (ท่ายืน) หน้าตรง ข้าง หลัง (ต้องถ่ายรูป เพื่อให้โค้ชวิเคราะห์)
 • ความยืดหยุ่นของนักเรียน – มีการทดสอบ (มี Tutorial Video สอน)
 • วันที่ว่างไปยิม และอุปกรณ์ที่มี (มีอุปกรณ์ที่ควรมีคือ Resistance Band และ Foam Roller นอกนั้นสามารถทดแทนด้วยอย่างอื่นได้)
 • ระดับความฟิตของนักเรียน – มีการทดสอบ (มี Tutorial Video สอน)

ขั้นตอนการเรียนออนไลน์

1. สมัครเรียน และเขียนใบสมัคร Online เบื้องต้น

ผ่านช่องทาง Line @Fitjunctions

3. รับรหัสนักเรียน และกรอกข้อมูลส่วนตัว

โค้ชจะวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนอย่างละเอียด และออกแบบเป็น โปรแกรมส่วนบุคคล (ตารางนี้ สำหรับ 1 เดือน และจะมีการปรับ เปลี่ยนตามพัฒนาการของนักเรียน) ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่นักเรียนส่งข้อมูล ส่วนตัวเข้ามา

2. สมัครเรียน และเขียนใบสมัคร Online เบื้องต้น

ทีมงานจะส่งแบบฟอร์ม ข้อมูลส่วนตัวอย่างละเอียด ที่จะเก็บข้อมูล โครงสร้างร่างกาย วัดระดับความฟิต และพฤติกรรม การกินของ นักเรียน ขั้นตอนนี้ ใช้เวลาไม่เกิน 1-3 วันทำการ

4. ติดตามผล ส่งการบ้าน ถามคำถาม

ในคอร์ส มีการบ้าน และการติดตามพัฒนาการ ทุกๆ 2 สัปดาห์ การสื่อสารระหว่างโค้ช และนักเรียน ทำผ่าน LINE

ราคาคอร์ส Online Coaching
ระยะเวลา (เดือน) ราคา
3 12,500
6 19,500
12 30,500

สมัครเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 099-613-4502

หรือ

Online Coaching

ออกแบบโปรแกรมให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

รายละเอียดคอร์ส

Physiotherapy Service

บริหาร บำบัด ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ

รายละเอียดคอร์ส

Personal Training

เรียนแบบส่วนตัวกับเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส

Fit Junctions Academy

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส