Online Coaching

วิเคราะห์ร่างกายอย่างละเอียด เพื่อจัดโปรแกรมส่วนบุคคล มีการติดตามพัฒนาการ

Online Coaching คืออะไร?

หลักสูตรเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกมาเรียนที่สาขา แต่ต้องการโปรแกรมการออกกำลังกาย และโภชนาการ เพื่อการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี โดยนักเรียนแต่ละคนจะได้รับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อออกแบบโปรแกรมออกกำลังกาย และโภชนาการสำหรับแต่ละคน

 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการาแนวทางโภชนาการและการออกกำลังกาย แบบ CUSTOMIZED เพื่อนำไปทำตามด้วยตัวเอง ที่ไหนก็ได้
 • วิเคราะห์ร่างกาย และพฤติกรรมอย่างละเอียด
 • ได้ความรู้ลงลึก สามารถต่อยอดได้

คลิปการออกกำลังกาย

การเรียน Online จะมีคลิปออกกำลังกายให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนจะสามารถออกกำลังกาย ท่าต่างๆ ตามโปรแกรมการออกกำลังกายได้อย่างถูกวิธี

โปรแกรมการออกกำลังกายแบบ Customize

สำหรับการเรียน คอร์ส Online Coaching ของ Fit Junctions เราเน้นที่การ วิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนอย่างละเอียด เพื่อนำไปทำตาราง ที่จะเน้นที่การ Customnize ให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคนที่สุด

วิธีการสอนโภชนาการของ Fit Junction ใช้การ “ให้ความรู้” + “วิเคราะห์พฤติกรรม” โดยมี Nutrition Guideline เป็นตัวอย่างการจัดมื้ออาหารในแต่ละวัน ให้นักเรียนศึกษา และให้นักเรียนจดบันทึกโภชนาการ หรือเรียกว่า Food Log และส่งให้โค้ช เพื่อให้โค้ชสามารถวิเคราะห์ และให้คำแนะนำทางโภชนาการ ได้อย่างตรงจุด และนักเรียนทำตามได้ง่าย อย่างยั่งยืน

ตัวอย่างโปรแกรม

การเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างละเอียดเพื่อออกแบบโปรแกรม

ทดสอบความฟิต ความพร้อมของร่างกาย
 • Push Up Test ทดสอบการวิดพื้น
 • Crunch Test ทดสอบกล้ามท้อง
 • Step Test ทดสอบความอึด
 • Running Test ทดสอบกล้ามเนื้อขา
เก็บภาพทดสอบ Mobility
 • ท่า L-Seat
 • ท่า Back Scratch สองข้าง
 • ท่า Back Knee to Chest สองข้าง

Posture Analysis

วิเคราะห์ร่างกาย เพื่อแก้ปัญหากล้ามเนื้อเเละข้อต่อ

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม สอนโภชนาการอย่างไร? ต้องคำนวน Calorie หรือทำตามตารางอาหารเป๊ะๆ ไหม

ตอบ วิธีการสอนโภชนาการของ Fitjunctions ใช้การ “ให้ความรู้” + “วิเคราะห์พฤติกรรม” โดยมี Nutrition Guideline เป็นตัวอย่าง การจัดมื้ออาหารในแต่ละวัน ให้นักเรียนศึกษา และ ให้นักเรียนจดบันทึกโภชนาการ หรือเรียกว่า FOOD LOG และส่งให้โค้ช เพื่อให้โค้ชสามารถวิเคราะห์ และให้คำแนะนำทางโภชนาการ ได้อย่างตรงจุด และนักเรียนทำตามได้ง่าย อย่างยั่งยืน

คำถาม CUSTOMIZATION: ตารางที่ได้ จะเหมือนๆกับตารางคนอื่นไหม?

ตอบ สำหรับการเรียน คอร์ส Online Coaching ของ Fitjunctions เราเน้นที่การ วิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนอย่างละเอียด เพื่อนำไปทำตาราง ที่จะเน้นที่การ CUSTOMIZE ให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคนที่สุด เเล้วเเต่ปัญหาของนักเรียนเเต่ละคน ยกตัวอย่างปัญหาต่างๆ ดังนี้

 • ปัญหาข้อต่อ
 • ปัญหาสุขภาพและฮอร์โมนส์
 • Posture (ท่ายืน) หน้าตรง ข้าง หลัง (ต้องถ่ายรูป เพื่อให้โค้ชวิเคราะห์)
 • ความยืดหยุ่นของนักเรียน – มีการทดสอบ (มี Tutorial Video สอน)
 • วันที่ว่างไปยิม และอุปกรณ์ที่มี (มีอุปกรณ์ที่ควรมีคือ Resistance Band และ Foam Roller นอกนั้นสามารถทดแทนด้วยอย่างอื่นได้)
 • ระดับความฟิตของนักเรียน – มีการทดสอบ (มี Tutorial Video สอน)

ขั้นตอนการเรียนออนไลน์

1. สมัครเรียน และเขียนใบสมัคร Online เบื้องต้น

ผ่านช่องทาง Line @Fitjunctions

3. รับรหัสนักเรียน และกรอกข้อมูลส่วนตัว

โค้ชจะวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนอย่างละเอียด และออกแบบเป็น โปรแกรมส่วนบุคคล (ตารางนี้ สำหรับ 1 เดือน และจะมีการปรับ เปลี่ยนตามพัฒนาการของนักเรียน) ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่นักเรียนส่งข้อมูล ส่วนตัวเข้ามา

2. สมัครเรียน และเขียนใบสมัคร Online เบื้องต้น

ทีมงานจะส่งแบบฟอร์ม ข้อมูลส่วนตัวอย่างละเอียด ที่จะเก็บข้อมูล โครงสร้างร่างกาย วัดระดับความฟิต และพฤติกรรม การกินของ นักเรียน ขั้นตอนนี้ ใช้เวลาไม่เกิน 1-3 วันทำการ

4. ติดตามผล ส่งการบ้าน ถามคำถาม

ในคอร์ส มีการบ้าน และการติดตามพัฒนาการ ทุกๆ 2 สัปดาห์ การสื่อสารระหว่างโค้ช และนักเรียน ทำผ่าน E-Mail เท่านั้น

ราคาคอร์ส Online Coaching
ระยะเวลา (เดือน)ราคา
312,500
619,500
1230,500

สมัครเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 091 873 6066

หรือ

Online Coaching

ออกแบบโปรแกรมให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

รายละเอียดคอร์ส

Exercise RehaBilbtation

บริหาร บำบัด ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ

รายละเอียดคอร์ส

Personal Training

เรียนแบบส่วนตัวกับเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส

Personal Trainer Certification

หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส