PERSONAL

TRAINING

ONLINE

TRAINING

เทรนออกกำลังกายกับเทรนเนอร์ FIT JUNCTION ตัวต่อตัว ผ่าน VIDEO CALL
แอพพลิเคชัน ZOOM PRIVATE ROOM ส่วนตัวที่บ้าน วางแผนออกกำลังกาย
สอนท่าออกกำลังกาย พร้อมให้คำปรึกษา

ขั้นตอนการเทรน ONLINE TRAINING

WORKOUT PLAN เทรนเนอร์จะวางแผนและจัดการท่าออกกำลังกายให้กับนักเรียน
โดยอิงจากระดับความฟิต และอุปกรณ์ที่นักเรียนมี หากไม่มีอุปกรณ์สามารถ
ออกกำลังกายได้อย่างหายห่วง
SAFETY เทรนเนอร์จะทำหน้าที่เช็คฟอร์มท่าออกกำลังกายให้ถูกต้อง
โดยยึดความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บจาก
การออกกำลังกาย
DAILY CHALLENGE เพื่อช่วยให้การออกกำลังกายของนักเรียนมี
จุดมุ่งหมาย ท้าทาย ไม่น่าเบื่อ มีพัฒนาการ

ราคา 4,500 บาท

เรียน 10 ครั้ง แถม 1 ครั้ง

ครั้งละ 60 นาที

อายุคอร์ส 1 เดือน

ONLINE

PHYSIO

บริการกายภาพบำบัดจาก FIT JUNCTIONS ผ่าน VIDEO CALL กับนักกายภาพบำบัด
ที่จะมาช่วยให้คุณ หายปวด หายเมื่อย หายอาการออฟฟิศซินโดรม

ราคา 1,500 บาท

3 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที ระยะเวลา 2 สัปดาห์

ราคา 550 บาท

1 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที

วางแผนตารางโปรแกรมท่ายืด โดยการดูแลของนักกายภาพบำบัด
เราเน้นรักษาในเชิง การใช้การออกกำลังกาย (Active Intervention)
เพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและทำให้นักเรียนทำตามได้ง่าย

FIX PAIN
- หายเจ็บ หายปวด หายเมื่อย หายตึง
REHAB & RETRAIN
- ฟื้นฟูกล้ามเนื้อข้อต่อ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
RENEW POSTURE
- ปรับบุคลิกภาพให้ดี หลังไม่ค่อม คอไม่ยื่น