FIT JUNCTIONS รับจัดกิจกรรม สัมมนา คลาสออกกําลังกายสด สื่อวีดีโอออกกําลังกายสําเร็จรูป ในแบบของฟิตจังชั่น เพื่อสุขภาพในองค์กร ผ่านรูปแบบ ONLINE และ OFFLINE สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 089 - 781- 4163

ราคาค่าบริการ (เป็นรายเดือน)

รีวิว

ลูกค้า