PERSONAL

TRAINING

เน้นผลลัพธ์

ด้วยหลักวิทยาศาสตร์สากล
ที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลที่สุด
นักเรียนจึงได้ผลลัพธ์มากที่สุด

ปลอดภัย

เรามีมาตรฐานการตรวจเช็ค
ร่างกาย ด้วยนักกายภาพบำบัด
เพื่อให้คุณออกกำลังกาย
ได้อย่างเต็มที่ เพื่อผลลัพธ์ของคุณ

ลงลึก

ให้ความรู้ ที่นักเรียน
สามารถปฎิบัติตามได้
โดยเน้นทั้ง
WHAT HOW และ WHY

EXERCISE

เข้าถึงและเจาะลึก
ทุกปัญหาการออกกำลังกาย

NUTRITION

ดูแลสัดส่วนอาหาร
ให้เข้าใจง่ายไม่อดอาหาร

POSTURE

ดูแลสมดุลกล้ามเนื้อ
เพื่อบุคลิกภาพที่ดี

ราคาคอร์สเรียน

เทรนตัวต่อตัว กับเทรนเนอร์

เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 - 21.00 น. (ทุกวัน)