ฉัตรกาญจน์ โนรีวรรณ

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Applied Periodization fot Athletes การกีฬาแห่งประเทศไทย
  • Chief Exercise Science Officer at Fit Junctions Co.,Ltd.
  • Education and Training Manager at Fit Junctions Co.,Ltd. Udomsuk Branch

ตัวอย่างผลงาน

Online Coaching

ออกแบบโปรแกรมให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

รายละเอียดคอร์ส

Physiotherapy Service

บริหาร บำบัด ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ

รายละเอียดคอร์ส

Personal Training

เรียนแบบส่วนตัวกับเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส

Personal Trainer Certification

หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส