โค้ชฉัตรกาญจน์ โนรีวรรณ

ประวัติการศึกษา

 • B.Sc. Chulalongkorn University
 • Certificate : Sport Exercise & Nutritions
 • CPR and First Aid Certificate
 • Applied Periodization for Athletes การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • Technique Development of Olympic Weight Lifting มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวอย่างผลงาน

 • ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายสาขา บริษัท ฟิตจังชั่น จำกัด
 • Branch Manager Udomsuk at Fit Junctions Co.,Ltd.
 • โครงการ Look Good Feel Great บริษัทเชลล์ แห่งประเทศไทย
 • บรรยายหัวข้อ Mindset, Eat, Move, Rest บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย)
 • บรรยาย หัวข้อ อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว สมาคมค้าข้าวไทย
 • ผู้ช่วยโครงการ Fit in 60 days Pfizer (Thailand) Limited
 • Personal Trainer at Active Studio
 • Personal Trainer at Fit Junctions Co.,Ltd.

Online Coaching

ออกแบบโปรแกรมให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

รายละเอียดคอร์ส

Physiotherapy Service

บริหาร บำบัด ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ

รายละเอียดคอร์ส

Personal Training

เรียนแบบส่วนตัวกับเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส

Fit Junctions Academy

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส