ชนกานต์ พิพัฒน์วุฒิธร

ประวัติการศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 1st Class Honors Bachelors of Science, Physical therapy
 • Academic Scholarship & Certificate for Best Clinical Practice 2014
 • Academic Scholarship & Certificate for Best Clinical Practice 2016 from Faculty of Physical Therapy Mahidol University
 • Academic Scholarship & Certificate for Best Cumulative GPA in 2016 from Faculty of Physical Therapy Mahidol University
 • Participant in Thai National Ergonomics Conference 2016
 • Cervical Spine : Exercise and Manual Therapy 2017
 • Cervical Disc Herniation : Integrated Approach 2018
 • Breathing as a Key Management for MS Disorder 2018
 • Part-time Physiotherapist at Mission Hospital in 2017
 • Part-time Physiotherapist at Yanhee Hospital in 2017
 • Physiotherapist at SCG Health Center in 2018
 • Physiotherapist at Fit Junctions Co.,Ltd. Phyathai Branch

ตัวอย่างผลงาน

Online Coaching

ออกแบบโปรแกรมให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

รายละเอียดคอร์ส

Physiotherapy Service

บริหาร บำบัด ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ

รายละเอียดคอร์ส

Personal Training

เรียนแบบส่วนตัวกับเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส

Fit Junctions Academy

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส