ฟ้าใส พึ่งอุดม (Guest)

ประวัติการศึกษา

  • American Council on Exercise - Certified Personal Trainer Course
  • Diploma of Sound Engineering from SAE Thailand
  • Bachelor of International Studies (Japanese / International Relation) from International Pacific College, New Zealand

ตัวอย่างผลงาน

1. ผู้ก่อตั้ง Fitjunctions Studio บริษัท สอนออกกําลังกาย และโภชนาการ
2. Content Advisor ที่ปรึกษาด้านการจัดการข้อมูลด้านการออกกําลังกาย และโภชนาการ
3. Host: พิธีกร รายการสอนออกกําลังกาย และโภชนาการ ทาง Youtube Fitjunctions
4. Educator: วิทยากร บรรยายด้านการออกกําลังกาย และโภชนาการ
5. Content Creator: ผู้เขียนข้อมูล บทความ และสคริปต์รายการ ด้านการออกกําลังกาย และโภชนาการ
6. ผู้เขียนหนังสือ คู่มือฟิตหุ่น แปลงร่าง

Online Coaching

ออกแบบโปรแกรมให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

รายละเอียดคอร์ส

Exercise Rehabilitation

บริหาร บำบัด ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ

รายละเอียดคอร์ส

Personal Training

เรียนแบบส่วนตัวกับเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส

Personal Trainer Certification

หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส