โค้ชฟ้าใส พึ่งอุดม

ประวัติการศึกษา

  • American Council on Exercise - Certified Personal Trainer Course
  • Diploma of Sound Engineering from SAE Thailand
  • Bachelor of International Studies (Japanese / International Relations) from International Pacific College, New Zealand

ตัวอย่างผลงาน

1. ผู้ก่อตั้ง Fitjunctions Studio บริษัท สอนออกกําลังกาย และโภชนาการ 2. Content Advisor ที่ปรึกษาด้านการจัดการข้อมูลด้านการออกกําลังกาย และโภชนาการ 3. Host: พิธีกร รายการสอนออกกําลังกาย และโภชนาการ ทาง Youtube Fitjunctions 4. Educator: วิทยากร บรรยายด้านการออกกําลังกาย และโภชนาการ 5. Content Creator: ผู้เขียนข้อมูล บทความ และสคริปต์รายการ ด้านการออกกําลังกาย และโภชนาการ 6. ผู้เขียนหนังสือ คู่มือฟิตหุ่น แปลงร่าง

Online Coaching

ออกแบบโปรแกรมให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

รายละเอียดคอร์ส

Physiotherapy Service

บริหาร บำบัด ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ

รายละเอียดคอร์ส

Personal Training

เรียนแบบส่วนตัวกับเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส

Fit Junctions Academy

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส