สุรศักดิ์ กาญจนเลิศชัย

ประวัติการศึกษา

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Second Class Honors Bachelor of Science, Physical Therapy
 • Certified Functional Movement Screen Level 1
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร PT Management in individual with stroke คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Management in Sport Injuries in Foot & Ankle สถาบันการพลศึกษา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Flat foot and commonly associated conditions คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B) Primary Body Center Stabilizers (lumbo-pelvic) pain to pedis คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Rehabilitation Process with Musculoskeletal Dysfunction คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Applied Periodization for Athletes การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • Chief Physiotherapy Officer at Fit Junctions Co.,Ltd.
 • Physiotherapist at Fit Junctions Co.,Ltd. Phyathai Branch

ตัวอย่างผลงาน

Online Coaching

ออกแบบโปรแกรมให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

รายละเอียดคอร์ส

Physiotherapy Service

บริหาร บำบัด ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ

รายละเอียดคอร์ส

Personal Training

เรียนแบบส่วนตัวกับเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส

Fit Junctions Academy

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส