โค้ชพีรพงษ์ สุดไสล

ประวัติการศึกษา

  • Fit Junctions Practical Personal Trainer Certifications (FJPT) รุ่นที่ 1
  • NSCA , Certified Strength and Conditioning Specialist (CSCS)
  • CPR and First Aid Certificate
  • EXOS STRENGTH SPORTS PERFORMANCE CERTIFICATE OF COMPLETION
  • Certificate of Participation Strength Programming Workshop
  • Technique Development of Olympic Weight Lifting

ตัวอย่างผลงาน

Online Coaching

ออกแบบโปรแกรมให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

รายละเอียดคอร์ส

Physiotherapy Service

บริหาร บำบัด ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ

รายละเอียดคอร์ส

Personal Training

เรียนแบบส่วนตัวกับเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส

Fit Junctions Academy

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส