โค้ชสิปปวิชญ์ บุนนาค

ประวัติการศึกษา

  • B.Sc. Burapha University
  • Fitjunctions Personal Trainer Certification Thai resuscitationCouncil Basic Life Support (CPR)
  • Basic Hormone Acute Hormonal response to exercise
  • Anatomy & Physiology

ตัวอย่างผลงาน

  • Personal Trainer at Fit Junctions Co.,Ltd.
  • เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสระบุรี

Online Coaching

ออกแบบโปรแกรมให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

รายละเอียดคอร์ส

Physiotherapy Service

บริหาร บำบัด ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ

รายละเอียดคอร์ส

Personal Training

เรียนแบบส่วนตัวกับเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส

Fit Junctions Academy

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทรนเนอร์

รายละเอียดคอร์ส